Balıkçılık için Fiber Tekne Sandal Alacaksanız

Balıkçılık Giriş Başlangıç Seviye Gerekenler Fiber Tekne

Tekne alıp balık tutmaya karar verdiniz ancak resmi belge gerekli mi ? Tekne aldıktan sonra kafamıza göre denize açılabiliyormuyuz ? Denize açıldıgımızda sahil güvenlik yanımıza gelirse bize ne gibi evraklar sorabilir? Balıkçılık için fiber tekne alacaksanız okumaya devam ediniz.

Öncelikle resmi belgeler ehliyetler ruhsatlar gibi evraklardan olabildiğince kurtulmak en az sayı ile tekneli balıkçılığa başlamak istiyorsanız alacağınız sandal veya fiber tekne 4.99 metreyi geçmemeli. Bu tekneye motor takacaksanız takacağınız motor da 9.9 beygiri geçmemeli.Eğer 10 beygir olursa ADB yani tekne kullanmak için ehliyet gerekir. Eğer boyu 5 metre veya daha uzun olursa aşağıdaki oranlarda vergiler ödersiniz.

Harç Tutarı (TL)
5 metreden 9 metreye kadar olanlar 200 TL
9 metreden 12 metreye kadar olanlar 400 TL
12 metreden 20 metreye kadar olanlar 800 TL
20 metreden 30 metreye kadar olanlar 1.600 TL
30 metreden büyük olanlar 3.200 TL

Satın aldığımız tekne boy olarak 4.99 metreyi motor gücü olarak da 9.9 beygiri geçmiyorsa o zaman ehliyete gerek yok ancak bağlama kütüğü ruhsatına ihtiyaç var.Ehliyet demişken tekne kullanmak için ehliyetin diğer adı ADB dir. Yani amatör denizcilik belgesi mavi bir belgedir. Bu belge ile 10 beygir ve üzerinde motorlu 24 metreye kadar olan tekneleri kullanabilirsiniz.

Tekne almadan önce alınması gereken belge ABB (Amatör Balıkçı Belgesi) dir. Yani amatör balıkçılık belgesi bu belgeyi ilçe tarım müdürlüklerinden alabilirsiniz.

Tekne Alırken Dikkat Etmemiz Gerekenler:

1-Teknenin faturasının olması gerekiyor.

2-Teknenin motorunun da ayrıca faturası olması gerekiyor.

3-CE uygunluk belgesi gerekiyor.

4-Tekneyi aldıktan sonra fatura ve CE belgesiyle Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü olan yerlerde Bölge Müdürlüğü’ne, yoksa Liman Başkanlığına başvurulur ve teknenin kaydı yaptırılır.

Daha sonra Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Almak için;

• Tüm özel kullanıma ait tekne ve yatların bağlama kütüğüne kaydedilip, ruhsatlarının alınması zorunludur. Bağlama kütüğü ruhsatı 5 yıllık verilir ve her yıl vizelenmesi gerekir. Boyu Beş metre üzerindeki özel teknelerin ruhsatları HER YIL VİZE edilmek zorundadır.

Yıllık vize harçları:

  • 5 metreden 9 metreye kadar olan teknelerden 315,25 TL
  • 9 metreden 12 metreye kadar olan teknelerden 626,55 TL
  • 12 metreden 20 metreye kadar olan teknelerden 1253,30 TL
  • 20 metreden 30 metreye kadar olanteknelerden 2.506,75 TL
  • 30 metreden büyük olan teknelerden 5.013,55 TL

5 metreden küçük tekneler Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesinden muaf mıdır?
5 metreden küçük tekneler de bağlama kütüğüne kayıt edilmelidir. Fakat 5 metreden küçük tekneler yıllık vizeden muaf tutulurlar. Her 5 senede bir bağlama kütüğü ruhsatnamesinin yenilenmesi gerekir.

Bağlama kütüğü ruhsatnamesini teknemde bulundurmak zorunda mıyım?
Bağlama kütüğü ruhsatnamesi teknede bulundurulmak zorundadır. Bağlama kütüğü ruhsatnamesi bulunmayan tekneler seferden men edilerek en yakın limana bağlanır.

Eğer teknenizin boyu 2,5 metreden büyükse Liman Başkanlıklarındaki Bağlama Kütüğü’ne kayıtları zorunludur. – Tekne, bot ismi bağlama kütüğü numarası ve bağlama limanı, silinmez, bozulmaz ve okunaklı harf ve rakamlarla yazılır.

Tekneye İsim Konulması :

Denizcilik Müsteşarlığı online işlemler bölümünden isim başvurusu yapılır
Liman Başkanlığından muhtar ve 2 şahit imzası ile Sahiplik Belgesi alınır.
3 Dilekçe (liman başkanlığından alınıyor)
4 Teknenin ölçümü
5 Teknenin 3 resimi (sağ,sol,ve arkadan)

BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYIT AŞAMALARI NELERDİR ?

a) Gemi, deniz ve iç su aracı için internet üzerinden isim talebinde bulunulması ve ad onayının alınması,

b) Tonaj ölçümü için ilgili Liman Başkanlığına müracaat edilmesi,

c) Liman Başkanlığınca tonaj ölçümünün yapılarak, tonilato belgesinin düzenlenmesi,

d) Bağlama kütüğüne kayıt için talep dilekçesi ile müracaat edilmesi,

e) Bağlama kütüğüne kayıt işleminin tamamlanarak ruhsatnamenin düzenlenmesi. 

BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYIT İÇİN GEREKLİ  BELGELER;Bağlama kütüğüne  kayıt, gemi, deniz ve iç su aracının mâlik veya işletenleri yahut vekilleri veyahut  kanuni temsilcilerinin yazılı talebi üzerine yapılır. Talep, yazılı olarak bağlama kütüğünü tutmakla yükümlü ilgili başkanlığa yapılır.Talep dilekçesi, İdarenin belirleyeceği forma uygun olarak talep sahibince doldurulup imzalanır ve ilgili başkanlığa verilir. Talebin yapıldığı tarih ve saat, dakikasıyla birlikte bağlama kütüğü kayıt memuru  tarafından dilekçe üzerine kayıt edilir ve imzalanır. Talep bu saat itibariyle yapılmış  sayılır.Gemi, deniz ve  iç su araçlarının bağlama kütüğüne kaydedilmesi için gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.a) Talep dilekçesi,
b) Talep sahibi gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası,  tüzel kişilik ise vergi numarası,
c) Yabancılar için pasaport bilgileri,
ç) Hak sahibi olduğuna ilişkin belge,
d) Tonilato belgesi veya ölçüm raporu,
e) İdare tarafından gerekli görülebilecek diğer belgeler.

Ayrıca, başvuru sırasında boyu 5 m den küçük olanlar haricindeki tüm gemi, deniz ve iç su araçları  için ruhsat harcının yatırıldığını gösterir belgenin de ibraz edilmesi  gerekmektedir. Yani eskiden olduğu gibi motor gücü belli bir değeri aşan teknelerin kayıt edilmesi zorunluluğu kalkmıştır. Boyu 5,00 m ve üzerindeki bir tekne  1 Hp motorlu olsa dahi yıllık harca tabidir. Boyu 4,99 m olan 200 Hp  gücündeki bir tekne ise harçtan muaftır.

KATEGORİUZUNLUKHARÇ TUTARI
2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı
5 metreye kadar olanlar0,00 m – 4,99 mHarc’a tabi değilHarc’a tabi değilHarc’a tabi değil
5 metreden 9 metreye kadar olanlar5,00 m – 8,99 m200 TL220 TL236,90 TL
9 metreden 12 metreye kadar olanlar9,00 m –11,99 m400 TL440 TL473,80 TL
12 metreden 20 metreye kadar olanlar12,00 m – 19,99 m800 TL880 TL947,70 TL
20 metreden 30 metreye kadar olanlar20,00 m – 29,99 m1.600 TL1.760 TL1.895,50 TL
30 metreden büyük olanlar30,00 m ve üzeri3.200 TL3.520 TL3.791,00 TL

11- HARÇ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE CEZASI (1) Ruhsatnamesi olmayan veya  zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su araçlarına, denizcilik mevzuatına göre
verilmesi zorunlu belgeleri düzenlenmez, liman ve iç su dâhilinde bile olsa sefere çıkmasına izin verilmez.(2) Seferden men yaptırımı ilgilisine tebliğ edilir. Keyfiyet yetkili Sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarına bildirilir. Bu yaptırıma uyulupuyulmadığı, gemi ve deniz araçları  için Sahil Güvenlik Bot Komutanlıkları tarafından takip ve kontrol edilir.(3) İç sularda, ikinci fıkrada belirtilen takip ve kontroller jandarma veya emniyet teşkilatı yahut belediyenin ilgili birimi tarafındanyerine getirilir.Konuya ilişkin daha detaylı bilgiye http://www.denizcilik.gov.tr/dm/BK/soru_cevap.html linkinde ulaşabilirsiniz

Amatör Balıkçılık Yaparak Tutulan Balıkları Satamazsınız !!

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı her yıl yenilenen tebliğinde, amatör balıkçıların tuttukları her türlü su ürünün satışının yasak olduğunu bildirmiştir. MADDE 18 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

Tekneye Kaç Kişi Binebilirsiniz?

Karara göre tam boyu 5 metre ve altındaki tekneler en fazla 2 kişi, 5-10 metre arasındaki tekneler 3 kişi, 10 metre ve üzeri tekneler ise 5 kişi bulundurabilecek. Tekne içinde sosyal mesafe korunacak ve maske kullanılacak.

ADB Amatör Denizci Belgesi Maliyeti :

1.SEÇENEK: Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine 2019 yılı için Amatör Denizci Belge Harcı 39.70 TL – Kısa Mesafe Telsiz Belge Harcı 25.10 TL ödeme yapılabilir. 2.SEÇENEK: https://odemeler.udhb.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile ” C ” kodu üretilerek Halk Bankası şubelerinden yatırılabilir.

Özel Tekne Nedir?

Özel Tekne; kısaca kendi şahsınıza ait, herhangi bir ticari faaliyette kullanmadığınız, boyu 24 metreye kadar olan teknelerdir. Ehliyetiniz yani ADB niz olmadan tekne kullanırsanız yani 4.99 metreden veya 9.9 beyygirden büyük tekne kullanırsanız cezası 2.500.00 TL dir.

admin hakkında 150 makale
Merhaba, Ben Fatih Arkan,bloğuma hoşgeldiniz. Kendimi kısaca tanıtayım. 1972 İstanbul doğumluyum. Evli ve 3 çocuk babasıyım. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Adım ve soyadım olan fatiharkan.com isimli web sitesinde olabildiğince faydalı ve güncel haberleri yayınlamaya çaba gösteriyorum. İlginize teşekkür ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*