Anadolu Uygarlıkları Mezopotamya

anadoluda kurulmuş olan anadolu uygarlıkları ve mezopotamya

Mezopotamya da bulunan Anadolu uygarlıkları 8 adettir.Sırasıyla,

1-Hititler 2-Frigler – 3-İyonlar

4-Urartular  5-Lidyalılar 6-Sümerler

7-Babiller  8-Asurlar

1-HİTİTLER: (MÖ 2000 – MÖ 1200) – 800 YIL

Anadolu uygarlıkları kimlerdir? Mezopotamya neresidir? anadoluda kurulan devletler hakkında bilgi.
anadoluda kurulmuş olan anadolu uygarlıkları ve mezopotamya

Hititler, M.Ö. 2000  – M.Ö.  1200 yılları arasında Anadolu’nun büyük bir kesiminde ve Kuzey Suriye’de hüküm sürmüşlerdir. Hititlerin konuştukları dil Hint – Avrupa ailesine aitti ve Anadolu’ya olasılıkla Kafkasya’dan gelmişlerdi. Anadolu uygarlıkları mezopotamya denilen yerde bulunuyordu.

İlk çağda Anadolu da kurulan en güçlü devlettir.Krallıkla yönetilir,baş kenti Çorum’un Boğazköy ilçesinde bulunan Hattuşaş şehridir. Krallara TAVANANNA adı verilen kraliçe yardımcı olurdu. Bu Hititlerin kadınlara verdiği değeri gösterir. Soylulardan oluşan bir meclis olan Pankuş meclisi krallara yönetimde yardımcı olan bir kurumdur. Mısırlılar ile yaptıkları savaş sonrasında Kadeş antlaşması olan dünyanın ilk antlaşmasını MÖ 1280 de imzalamıştır. Krallar Tanrılara hesap vermek için Anal adı verilen yıllıklara yaşadıkları herşeyi yazdırmışlardır. Mimari alanda ileri gitmişler ve büyük barajlar ve tapınaklar yapmışlardır. En önemli eserleri Aslanlı Kapı ve İvriz Kabartmalarıdır.

2-FRİGLER (MÖ 750 – MÖ 300) – 450 – TÜMÜLÜSLER – Anadolu Uygarlıkları ve Mezopotamya

Frigler, Antik Çağ’da Orta Anadolu‘da yaşamış bir halk. Hititlerin MÖ 1200 civarında yıkılmasından sonra muhtemelen Güneydoğu Avrupa’dan bölgeye gelmişlerdir. (MÖ 750 – MÖ 300) Midas döneminde ise (MÖ 725-675) bütün Orta ve Güneydoğu Anadolu’ya egemen, güçlü bir krallık düzeyine ulaşmışlardır. Anadolu’ya yerleşmeye başladıkları dönem (MÖ 1200 dolayları), Bronz Çağı Çöküşü’nün yaşandığı dönemdir.Ülkelerinin ismine Frigya adı verilmiştir. Anadolu uygarlıkları mezopotamya üzerindedir.

Frigler’in başkenti Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Gordion şehridir. Frig kralı Gordios kurmuştur. Gordios kralından sonra oğlu Midas Frigleri büyütmüş geliştirmiştir. En güzel zamanları kral Midas dönemindedir. Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Dokumacılık,madencilik ve mobilyacılık işlerinde çok ileri gitmişlerdir. Fibula adı verilen kişi de çatal iğneyi icat etmiştir. En önemli eserleri Kral Midas Tümülüsü ve Kral Midas Anıtı’dır.

Anadolu uygarlıkları mezopotamya
Tümülüs yani mezar

3-İYONLAR

İyonlar,Ege kıyılarında polis adı verilen şehir devletleri olarak kurulmuşlardır. Bu polisler Efes,Milet,Foça ve İzmir’de kurulmuştur. Deniz ticaretiyle uğraşan İyonlar oldukça zengin bir uygarlıkmış. Bilim ve sanat alanında çok ileri gitmişler. Tıp alanında Hipokrat,Matematik alanında Pisagor,Tarih alanında Herodot ve Felsefe alanında Diyojen adlı kişiler insanlığa katkı sağlamışlardır. Latin alfabesinin oluşumuna katkı sağlamışlardır. En önemli eserleri Artemis Tapınağı ve Efes Antik Kenti’dir.

4-URARTULAR

İlk Çağ ‘da Doğu Anadolu Bölgesi ‘nde kurulmuş bir uygarlıktır. Merkezi bir krallıkla yönetilen Urartuların başkenti bugünkü adı Van olan Tuşpa’dır. Kuruldukları bölgenin coğrafi özelliklerine bağlı olarak tarım,hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardır. Mimari alanda ileri giden Urartular,şehirlerinin etrafını sağlam surlarla çevirmişlerdir. Akarsuların önlerine yaptıkları bentlerde biriken suyu,kanallar ile şehirlerine ve tarım alanlarına getirmişlerdir. Urartulardan günümüze kadar ulaşan eserlerden birisi de Van Kalesi’dir. Taş işlemciliğinde de ileri giden Urartular,ölülerini kaya mezarın içine günlük eşayaları ile birlikte gömüşlerdir. Bu durum,Urartularda ölümden sonra yaşamın devam ettiği inancının olduğunu gösterir.

5-LİDYALILAR

İlk Çağ’da Anadolu’nun batısında Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bereketli ovalarda kurulmuştur. Merkezi krallıkla yönetilen Lidyalıların Başkenti,Manisa yakınlarındaki Sart şehridir. Tarım ve hayvancılıklada uğraşan Lidyalıların en önemli geçim kaynağı ticarettir. Takas yoluyla ticarette zorlanan Lidyalılar parayı icat etmiş,maden işlemciliğinde ileri gitmişlerdir. Paranın icadı ticaretteki zorlukların aşılması ve ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Lidyalıların ticari gelirlerini arttırmak için ,Sart şehrinden başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan Karal Yolu’nu açmışlardır. Kral Yolu,devletler arasındaki ticareti geliştirmiş ve uygarlıklar arasındaki kültürel etkileşimi artırmıştır.

Mezopotamya Uygarlıkları

Toros Dağlarından başlayıp Basra Körfezi’ne kadar uzanan Dicle ve Fırat Nehirleri arasında kalan bölgeye Mezapotamya adı verilmiştir. Uygun iklim koşuları , Dicle ve Fırat nehirleri tarafından sulanan bereketli toprakları ve ticaret yolları üzerinde bulunması nedeniyle İlk Çağ’da bu bölgede bir çok devlet kurulmuştur. Bunlardan en önemlileri Sümerler,Asurlar ve Babillerdir. Bilim,sanat,eğitim gibi alanlarda önemli çalışmalar yapan ve insanlık tarihine önemli katkılar sunan bu uygarlıklar;Anadolu,Mısır ve Hindistan uygarlıklarını etkilemiştir.

6-SÜMERLER

Mezapotamya’ da kurulmuş ilk uygarlıktır. Site adı verilen Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Ur,Urug,Lagaş ve Eridu gibi şehirler bu devletlerden bazılarıdır. Bu sitelerin başında (Patesi) yada(Ensi) adı verilen kral bulunurdu. Sümerlerin insanlık tarihine en büyük katkısı yazıyı icat etmeleridir. Kil tabletler üzerine yazılan yazıların şekilleri çiviye benzediği için bu yazı (çivi yazısı) olarak adlandırılmıştır. Sümerlerin icat ettiği çivi yazısa İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından bazıları tarafındanda kullanılmıştır. Sümerler,şehir devletlerinin tam ortasına (zigurat)adı verilen çok katlı tapınaklar icat etmişlerdir. Şehirler bu ziguratların etrafına kurulmuştur. Piramide benzeyen bu yapıların en üst katı gözlemevi (rasathane) olarak kullanılmıştır. Ay’ı,gezegenleri ve yıldızları gözlemleyen Sümerler ay yılı esasına dayanan takvimi icat etmiş,ayrıca Ay ve Güneş tutulmalarını hesaplamıştır. Günümüzde Ramazan ve Kurban bayramların tarihleri ay takvimine göre belirlenir. Ziguratlar aynı zamanda okul ve tüketim fazlası saklandığı depo olarakta kullanılmıştır. Sümerler tekerleği icat ederek ulaşım ve ticaretin gelişmesini sağlamıştır.  

7-BABİLLER

Mezapotamya’da kurulan önemli uygarlıklardan biride Babillerdir. Merkezi krallıkla yönetilen Babillerin başkenti Babil şehridir. Babil şehri binaları ve mimarisi ile bilinir. Şehre mavi sırlı tuğlalardan yapılmış,üzerinde yazı ve resimler bulunur. Babil kulesi ve asma bahçeleri burada bulunurdu.

En parlak dönemleri hükümdar Hammurabi zamanında yaşanmıştır. Hammurabi kanunları düzenleyip isimlerini de Hammurabi Kanunları olarak değiştirmiştir. Hammurabi yasaları en gelişmiş kanunlar olup bunlar kısasa kısas esasına dayanırdı. Temel geçim kaynakları tarım ve ticarettir. Tıp ve Astronomi alanında çok ileri gitmişlerdir.

8-ASURLAR

Mezopotamyada kurulmuş olan Asurlar merkezi krallıkla yönetilirdi. Kral Asurbanipaldır. Kral Asurbanipal tarihteki ilk kütüphaneyti kurmuştur. Başkenti Ninova’dır. Güçlü bir ordu ve haberleşme için posta teşkilatı kurmuşlardır. Mimari ve süsleme alanında gelişmişlerdir. Kral 2.Sargon pişmiş tuğladan yapılmış resimlerle süslü 100 den fazla odası olan büyük bir saray yaptırmıştır. Su ihtiyacını karşılamak için barajlar yaptırmışlardır. En önemli geçim kaynağı ticarettir. Anadolu halkı asurlardan yazıyı öğrenmiştir. Eğitim ve bilime de önem vermişlerdir.

1-Asurbanipal insanlık tarihine edebiyat,tıp,hukuk,tarih ve dualar alanında insanlık tarihine katkı sağlamıştır.

2-Asurlular diğer kültürlerden etkilenmişmidir?

Asurlular diğer kültürlerden etkilenmemişlerdir.Çünkü kendi kurulu düzenleri ve sistemleri vardı.

Komik Nasrettin Hoca Fıkraları

admin hakkında 150 makale
Merhaba, Ben Fatih Arkan,bloğuma hoşgeldiniz. Kendimi kısaca tanıtayım. 1972 İstanbul doğumluyum. Evli ve 3 çocuk babasıyım. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Adım ve soyadım olan fatiharkan.com isimli web sitesinde olabildiğince faydalı ve güncel haberleri yayınlamaya çaba gösteriyorum. İlginize teşekkür ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*